Vairuotojo pažymėjimo grąžinimas

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO GRĄŽINIMAS ANKSČIAU LAIKO

LR ATPK 329 straipsnis. Specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka:

Jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas) gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, pagal visuomeninės organizacijos, darbdavio tarpininkavimą, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, - ir pagal Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą.

Kaip galima būtų atgauti vairuotojo pažymėjimą anksčiau laiko ir ko tam reikia?

Vairuotojo pažymėjimų grąžinimo asmenims, kuriems buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones, tvarkos aprašas:

Reikalingi dokumentai:

1. Teismo sprendimas (originalas) įrodantis, jog atimta teisė vairuoti transporto priemones.

2. Galiojančią sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjo sveikatos būklė yra tinkama vairuoti atitinkamos(-ų) kategorijos(-ų) kelių transporto priemones, ir išduotą pagal Vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365) (toliau – medicininė pažyma).

3. Galiojančią medicininės atestacijos pažymą, kad pareiškėjas neserga priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų ligomis.

4. Galiojantį sveikatos žinių pažymėjimą, kad pareiškėjas išklausė paskaitų kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, nustatytą Sveikatos žinių pažymėjimo patvirtinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-453 (Žin., 2004, Nr. 100-3735) (kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo, padaryto esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų).

5. Kvitas originalas patvirtinantis, jog bauda tikrai sumokėta.

6. Pažyma iš Eismo priežiūros kontrolės tarnybos, apie tai, kad nėra galiojančių naujų administracinės teisės pažeidimų.

7. Tarpininkavimo raštas iš esamos darbovietės, prašymas grąžinti vairuotojo pažymėjimą anksčiau laiko.(Jeigu esate dirbantis -i).

8. Vairavimo mokyklos išduotą pažymą apie išklausytus papildomus kursus.

9. Konsultacija bei prašymo parengimas. Kaina 200 litų.